0 Jämför
  • Leveranser i hela världen Leveranser i hela världen
  • Skickas samma dag Skickas samma dag
  • + 150 000 produkter i lager + 150 000 produkter i lager
  • Expresservice Expresservice

UNIS Group håller fast vid nuvarande prispolicy trots brist på reservdelar samt prisökningar.

Läs mer
Integritet

Disclaimer

Genom att använda UNIS Groups webbplats och informationen som finns där, godkänner du följande villkor. Uppgifterna på webbplatsen är avsedda att vara allmän information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. UNIS Group har vidtagit erforderlig noggrannhet vid sammanställningen och upprätthållandet av webbplatsen. UNIS Group garanterar inte informationens riktighet, fullständighet och aktualitet. UNIS Group tar inte ansvar för att uppdatera informationen eller korrigera eventuella fel. UNIS Group avstår uttryckligen från allt ansvar i det här avseendet. Inga rättigheter kan förskaffas från tillhandahållen information.

UNIS Group garanterar inte heller att webbplatsen fungerar felfritt eller utan avbrott. UNIS Group, eller rättsinnehavare, behåller alla rättigheter gällande information som presenteras på UNIS Groups webbplats (inklusive texter, grafiskt material och logotyper). Du får ingen licens knuten till  denna information, förutom i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att se UNIS Groups webbplats online. Det är framför allt inte tillåtet att utan skriftligt medgivande från UNIS Group, kopiera, mångfaldiga eller på annat sätt tillgängliggöra innehållet på UNIS Groups webbplats för tredje part. UNIS Groups webbplats och Copyright & Disclaimer regleras av nederländsk lag.