0 Jämför
  • Leveranser i hela världen Leveranser i hela världen
  • Skickas samma dag Skickas samma dag
  • + 150 000 produkter i lager + 150 000 produkter i lager
  • Expresservice Expresservice

UNIS Group håller fast vid nuvarande prispolicy trots brist på reservdelar samt prisökningar.

Läs mer
Unis Group Prijsbeleid3
28 April 2022

UNIS Group förändrar inte prisbilden

UNIS Group har ända sedan företaget grundades 1984 haft målsättningen att stärka kontinuiteten i industriella tillverkningsprocesser. Vårt mål är att kunderna ska kunna använda befintliga system så länge som möjligt. Vi stärker kontinuiteten i kundernas befintliga tillverkningsprocesser genom att förhindra driftstörningar, förlänga livslängden för befintliga elektriska moduler och genom att sänka kostnaderna.

Idag råder det brist på olika delar i hela världen, i synnerhet elektroniska komponenter, vilket också har lett till extrema prisökningar. Vi har emellertid inga planer på att justera vår prisbild i dagsläget. UNIS Group fortsätter med andra ord att leverera delar till samma priser och vi kommer inte att höja våra priser förrän det är absolut nödvändigt.

Vårt mål är att hjälpa kunderna, oavsett vilken industrielektronik det handlar om. Vi garanterar att vi kan minimera risken för produktionsavbrott, även med den industrielektronik som du använder.

Vi står alltid till tjänst och vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Både nu och i framtiden.

Se vårt produktsortiment >


 

Taggar: