0 Jämför
  • Leveranser i hela världen Leveranser i hela världen
  • Skickas samma dag Skickas samma dag
  • + 150 000 produkter i lager + 150 000 produkter i lager
  • Expresservice Expresservice

UNIS Group håller fast vid nuvarande prispolicy trots brist på reservdelar samt prisökningar.

Läs mer

Certifiering

UNIS Group står för kvalitet. Att upprätthålla och förbättra våra tjänsters kvalitet är en kontinuerlig process. I dag är UNIS Group certifierad för:

ISO 9001

Kvalitet är väldigt viktigt för UNIS Group. Genom att introducera ISO 9001 säkerställer UNIS Group att alla operativa processer kontinuerligt förbättras. Målet är att våra kunder är nöjda med vår service.  Vi mäter kundnöjdheten dagligen genom undersökningar. Kundernas kommentarer och förslag hjälper oss att höja kvaliteten på vår service.

ISO 14001

UNIS Group ser sin miljöpolicy, samt säkerhet, hälsa och välmående som en integrerad del av den totala verksamheten som leder till en kontinuerlig förbättring av miljöprestandan. Härmed kommer UNIS Group att sträva efter att förebygga och begränsa eventuella miljöeffekter som orsakas på grund av  företagets verksamheter.

ISO 45001

UNIS Group prioriterar hälsa och säkerhet över sina anställda och är därför stolt över sitt ISO 45001-certifikat. ISO 45001 dikterar kraven i vårt säkerhets- och hälsohanteringssystem och säkerställer att vi kan skapa en säker arbetsmiljö, göra ständiga förbättringar av arbetsförhållandena och minska riskerna på arbetsplatsen.

Har du problem med att öppna PDF-dokumentet? Ladda ner dokumentet och spara det på din dator. Öppna sedan dokumentet i Adobe Acrobat Reader.

Om du inte har den här programvaran kan du ladda ner den här utan kostnad.