Certifications

ISO 9001

ISO9001 UNIS Group

Kvalitet är väldigt viktigt för UNIS Group. Genom att introducera ISO 9001 säkerställer UNIS Group att alla operativa processer kontinuerligt förbättras. Målet är att våra kunder är nöjda med vår service.  Vi mäter kundnöjdheten dagligen genom undersökningar. Kundernas kommentarer och förslag hjälper oss att höja kvaliteten på vår service. Certifikat ISO 9001

ISO 14001

ISO14001 UNIS GroupUNIS Group ser sin miljöpolicy, samt säkerhet, hälsa och välmående som en integrerad del av den totala verksamheten som leder till en kontinuerlig förbättring av miljöprestandan. Härmed kommer UNIS Group att sträva efter att förebygga och begränsa eventuella miljöeffekter som orsakas på grund av  företagets verksamheter. Certifikat ISO 14001

OHSAS 18001

qm_0121_OHSAS18001

OHSAS står för Occupational Health & Safety Assessment Series. OHSAS 18001 fastställer de krav som måste finnas i ett bra säkerhetsorganisationssystem. OHSAS 18001-certifieringen tillämpas av organisationer som vill kontrollera arbetsmiljörisker effektivt. Certifkat OHSAS 18001