Cirkulär från grunden

Vår framtid är cirkulär, det är vi alla överens om år 2020. Men vi på UNIS Group vet det redan sedan länge: utgångspunkten från våra tjänster är hållbar och cirkulär. Sedan 1984 ser vi till att våra kunder runt om i hela världen kan använda sina system så länge som möjligt så att de inte blir tvungna att investera i nya system. Vi reparerar defekt elektronik och om vissa delar inte finns att få tag på längre, söker vi efter samrådan med kunden efter andra kompatibla alternativ.

Vi bidrar till en cirkulär industri, eftersom vi ger föråldrad elektronik ett andra liv och återinstallerar reparerad elektronik på nytt i produktionsprocessen.

UNIS Group ger din defekta elektronik ett andra liv! UNIS Group erbjuder en hållbar reparationsservice för att förlänga livet på din industriella apparatur. Dessutom är vi alltid intresserade av att överta ny och begagnad elektronik. Du kan även lämna in din defekta elektronik till oss! Vi återanvänder material så mycket som möjligt och återvinner delar som vi inte kan använda på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt arbetar vi tillsammans för att minska miljöbelastningen och för en bättre värld.

Vill du arbeta tillsammans med oss för en hållbar framtid och en cirkulär industri? Kontakta då oss.