Reparation av specialelektronik

Reparationsprocess:

Efter att vi mottagit en reservdel för reparation, rengörs elektroniken vid behov. Efter rengöring och överenskommelse av offert med kunden, repareras elektroniken.

Grunden för varje reparation är byte av tidskritiska komponenter. Efter det byter vi även ut de komponenter som enligt våra erfarna specialister ofta riskerar att vara defekta. Sedan genomförs en omfattande felsökning. När reparationen är slutförd utför vi ett deltest eller ett komplett funktionstest, ifall möjligt.

Specialelektronik kan vara industriell elektronik som har specialtillverkats eller elektronik som är mindre känt och saknar information.

Våra experter säkerställer en professionell reparation. Test av specialkort sker på komponentnivå med ett oscilloskop och en kurvritare.

Kontakta oss

Reparation av specialelektronik