Avtal

Våra avtalsalternativ gör att vi kan erbjuda dig en skräddarsydd tjänst. Utifrån dina behov, bestämmer du   och din kontaktperson på UNIS Group vilken avtalsform som passar ditt företag bäst. Vi skickar dig en offert baserad på listan med delar som du begärt.

UNIS Group erbjuder följande avtal:

Responsavtal

Med det här avtalet är vi tillgängliga 24/7 i händelse av fel. Ditt jobb prioriteras framför alla andra jobb. Efter att vi fått in din reparation Med det här avtalet är vi tillgängliga 24/7 i händelse av fel. Ditt jobb prioriteras framför alla andra jobb. Efter att vi fått in din reparation startar UNIS Group med reparationen inom fyra timmar. Med ett responsavtal kan du minska de här extra kostnaderna.

Lageravtal (Kritiska reservdelar)

Du berättar vilken elektronik som är kritisk för din produktionsprocess. UNIS Group garanterar att de kritiska reservdelarna finns på lager. Om du behöver en del från reservdelslagret, kommer den alltid att levereras till dig inom 24 timmar. Till tilläggskostnader kan vi även säkerställa att delen levereras snabbare.

Lageravtalet garanterar att dina kritiska reservdelar alltid finns tillgängliga för dig. Det innebär att du kan minimera kostnaderna för ett oplanerat produktionsstopp till följd av defekt industriell elektronik.

Dina fördelar:

  • Utbyte av defekta reservdelar  inom 24 timmar
  • Minimering av felkostnader
  • Uppskjutning av nya investeringar
  • Längre nytta av din nuvarande produktionslinje eller maskin
  • Garanterad service

Du kan minimera kostnaderna för produktionsstopp orsakade av defekt industriell elektronik.

Intresserad?

Är du intresserad av en av nämnda avtalsformer från UNIS Group? Kontakta oss för att diskutera möjligheterna.