Rengöring elektronik

I industriella driftprocesser, utsätts elektronik för smuts, fukt och andra “faror” som kan förkorta utrustningens livslängd. Smuts kan även orsaka problem i produktionsprocessen och kan till och med påverka slutprodukten.

Professionell rengöring av känsliga komponenter är därför viktigt. UNIS Group har specialutrustning för att rengöra din elektronik. Om möjligt kommer elektroniken att testas efter rengöring.

Processen i korthet

Du skickar den industriella elektroniken till oss.

  1. Vi demonterar utrustningen och tar isär de delar samt komponenter som behöver rengöras.
  2. Rengöringsmaskinen är fylld med rengöringsvätska och använder sig av ultraljudsvibrationer för att separera smuts från komponenten.
  3. Vi sköljer därefter komponenten i ett specialbad med deminaliserat vatten.
  4. Torktiden beror på elektronikenhetens storlek.
  5. Den demonterade elektroniken sätts ihop igen.
  6. Om möjligt, testas all elektronik som rengjorts av UNIS Group för att garantera 100 % drift.
  7. Enheten förpackas omsorgsfullt och skickas tillbaka till dig.

Rengöring av elektronik?

Har du industrielektronik som orsakar en defekt i produktionsprocessen? Eller vill du förlänga elektronikens livslängd? Låt elektroniken rengöras. Kontakta oss och fråga om möjligheterna.

 Rengöring elektronik