Reparationsprocess och testning

UNIS Group reparerar professionellt och snabbt. För att kunna garantera detta, har UNIS Group etablerat följande reparationsprocess.

Reparationsprocess

Efter att vi mottagit din reservdel för reparation, rengörs elektroniken vid behov. Efter rengöring samt överenskommelse om offert med kund, repareras elektroniken.

Grunden för varje reparation är byte av tidskritiska komponenter. Om felet inte löses genom att byta tidskritiska komponenter, genomförs en omfattande felsökning för att lokalisera det defekta.

Efter avslutad reparation, testas elektroniken om möjligt.