Utrustning

För att möjliggöra en professionell analys och reparation har våra ingenjörer fått professionell utrustning till sitt förfogande.

Analysutrustning:

  • Kurvritare
  • scilloskop
  • Multimätare
  • Kalibrerare
  • Infraröd kamera

Reparationsutrustning:

  • Automatiserad maskin för utbyte av ytmonterade komponenter
  • Varmluftsanordning för avlägsnande och placering av SMD-komponenter
  • Professionella lödnings- och avlödningsenheter